نمایش یک نتیجه

کتاب سواد روایت

77,400 تومان
سواد روایت نوشته‌ی اچ. پورتر ابوت، اثری خوش‌خوان و خردمندانه است با ساختاری منظم و سبک درخشان مباحثی در حوزه‌ی