نمایش یک نتیجه

کتاب هر برند یک قصه است

39,600 تومان
کتاب هر برند یک قصه است کتاب دوم از مجموعه‌ی کسب‌وکار نشر اطراف، مراحل هفتگانه‌ی قصه‌گویی مؤثر را برای معرفی